Akupunktur med Traditionel kinesisk medicin (TCM)

 Forside
Akupunktur
Hvem er vi
Hvad kan vi behandle
Behandlings form
HZ akupunktur
Sygehistorie
Tilskud
Kontakt
Traditionel kinesisk medicin (TCM) har en historie op til 4000 år. Dette gør den til verdens ældste medicinske system. Den lange historie betyder, at de teknikker og substanser som bruges, har været afprøvede og er blevet raffinerede gennem mange generationer. Til sammenligning har moderne vestlig medicin en historie på ca. hundrede og halvtreds år.
 
TCM er et meget omfattende medicinsk system, som dækker over kompliceret teori og flere forskellige former for behandling. Af disse behandlingsformer er akupunktur den mest velkendte i Danmark.
 
Der findes forskellige teorier om, hvordan og hvorfor akupunktur virker. Nogle forskere prøver at forklare dette forhold ud fra en vestlig medicinsk forståelse af kroppen. De mener, at akupunktur stimulerer nerver eller påvirker kroppens produktion af hormoner og naturlige smertehæmmere, de såkaldte endofiner. Dette giver imidlertid kun delvise forklaringer. Man må indrømme, at en del af virknings-mekanismen endnu ikke er klarlagt, ligesom mange natur fænomener.
 
For at forstå akupunktur skal man vende tankgangen og se fysiologi fra et kinesisk medicinsk synspunkt. Kinesisk medicin betragter menneskets krop som en helhed, d.v.s. der er sammenhæng og dynamisk balance mellem kroppens forskellige organer, mellem fysisk tilstand og psykisk tilstand og mellem menneskets krop og natur. Der findes energibaner såkaldt meridianer, der forbinder de forskellig organer og flere substanser der udveksler mellem organer og natur. En af de vigtigste substanser er Qi, som flyder igennem hele kroppen via meridianerne. Qi er drivkraften i vores krop og gør os levende. Hvis vi har for lidt Qi, eller hvis den bliver blokeret, vil det give sygdomme eller ubalancer.  Ved at placere nåle i akupunkturpunkter, som befinder sig på meridianerne, kan man stimulere Qi og dermed løse op for blokeringer og rette/styrke kroppens balance, som blive svækket af alder, stress, overbelastning, sygdom osv, hvilket betyder, at symptomerne forsvinder eller mindskes, og personen vil få mere energi og have det bedre fysisk og psykisk.
Kort sagt, med akupunktur er det naturen selv, der helbreder.
 
Kan akupunktur kombineres med vestlig medicin:
 
Akupunktur og Vestlig medicin kan sagtens gå hånd i hånd, i de fleste tilfælde. I Kina er der TCM/akupunktur afdeling på næsten alle sygehuse. Det er almindeligt, at folk henvender sig til medicinsk eller kirurgisk afdeling og får medicin eller operation for deres lidelse. Som en must inden de forlader sygehus, går de en tur til TCM/akupunktur afdelingen og får urtemedicin eller akupunktur. Vestlig medicin er i mange tilfælde hurtig og effektiv, men den fokuserer mere på det enkelt symptom og behandler hver enkelt organ isoleret, hvorimod akupunktur lægger vægt på helhedsoverblik og styrker kroppen indefra.
Med vores ekspertise inden for både traditionel kinesisk medicin og vestlig medicin, kan vi tilbyde kvalificeret vurdering af din sygdom fra to synsvinkler og lave en behandlingsplan der lige præcis passer til din krops karakter. Vi kan rådgiver dig om mulighed for yderligere undersøgelse og behandling hos din praktiserende læge eller på sygehuset. Udskrivelse af receptpligt medicin kan også finde sted hvis der er behov.